دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
قلعه شاه مال منه (مجموعه داستان‌) (1378) / میرکیانی ، محمد (1337-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرکیانی ، محمد (1337-)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭8‮فا‬3/62[ج] ‭م945ق 1378
عنوان :قلعه شاه مال منه (مجموعه داستان‌)
تکرار نام مولف :نوشته محمد میرکیانی
ناشر:تهران : فرجام
سال نشر :1378
صفحه شمار:68ص
شابک/شاپا964-6040-21-7
قرانمجید (1372) / کاویانپور ، احمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاویانپور ، احمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭279/83 ‭ک287ق 1372
عنوان :قرانمجید
تکرار نام مولف :احمدکاویانپور
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1372
شابک/شاپا9644060903
سایه اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد (1378) / نوش‌آذر ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوش‌آذر ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭8‮فا‬ 3/62 ‭ن956س 1387
عنوان :سایه اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد
تکرار نام مولف :حسین نوش آذر
ناشر:مروارید
سال نشر :1378
شابک/شاپا9789641910749
مردی با لاک قرمز (1394) / فیاضی ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفیاضی ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭3/8‮فا‬62 ‭ف922م 1394
عنوان :مردی با لاک قرمز
تکرار نام مولف :رضا فیاضی
ناشر:مروارید
سال نشر :1394
شابک/شاپا9789641914013
یک خواهش کوچک قلم اندازی ها (1394) / ابراهیم زاده ، سیروس (1316)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیم زاده ، سیروس (1316)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭3/8‮فا‬62 ‭‭‮الف‬245ی 1394
عنوان :یک خواهش کوچک قلم اندازی ها
تکرار نام مولف :سیروس ابراهیم زاده
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1394
شابک/شاپا9789641913795
شولا (1395) / میر میرانی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیر میرانی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭3/8‮فا‬62 ‭م945ش 1395
عنوان :شولا
تکرار نام مولف :علی میر میرانی
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1395
شابک/شاپا9789641915010
جادوی جاودانگی (1394) / فرخ زاد ، فروغ (1313- 1345)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرخ زاد ، فروغ (1313- 1345)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭8‮فا‬ 1/62 ‭ف438ج 1394
عنوان :جادوی جاودانگی
تکرار نام مولف :فروغ فرخزاد
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1394
شابک/شاپا9789641913672
هیاهوی کوهسار (1390) / منتظر ظهور ، فریبا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنتظر ظهور ، فریبا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭8‮فا‬ 3/62 ‭م827هـ 1390
عنوان :هیاهوی کوهسار
تکرار نام مولف :فریبا منتظر ظهور
ناشر:تهران : فیروزه
سال نشر :1390
شابک/شاپا97896465425
این طرف صحرا، آن طرف صحرا (1378) / شعبان‌نژاد ، افسانه (1342 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشعبان‌نژاد ، افسانه (1342 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭دا590 ‭ش724فلا 1378
عنوان :این طرف صحرا، آن طرف صحرا
تکرار نام مولف :نویسنده افسانه شعبان‌نژاد
ناشر:تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر :1378
صفحه شمار:28 ص
ویژگی :مصور (رنگی‌)
ابعاد :19 × 5/18 س‌م
شابک/شاپا964-432-646-6
قصه های ملی (1394) / فیاضی ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفیاضی ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭3/8‮فا‬62 ‭ف922ق 1394
عنوان :قصه های ملی
تکرار نام مولف :رضا فیاضی
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1394
شابک/شاپا9789641914174
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :5