دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
شیمی سال چهارم
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31149
عنوان :شیمی سال چهارم : پیش 2
ناشر:تهران : گیلنا
شیمی سال چهارم
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31148
عنوان :شیمی سال چهارم : پیش 1
ناشر:تهران : گیلنا
شیمی سال چهارم بخش (3و4)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31141
عنوان :شیمی سال چهارم بخش (3و4) : الکتروشیمی
ناشر:تهران : گیلنا
شیمی سال چهارم بخش (3و4)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31134
عنوان :شیمی سال چهارم بخش (3و4) : اسید وباز
ناشر:تهران : گیلنا
شیمی سال چهارم بخش (1و2)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31127
عنوان :شیمی سال چهارم بخش (1و2) : بخش 2
ناشر:تهران : گیلنا
شیمی سال چهارم بخش (1و2)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV3 ‭31121
عنوان :شیمی سال چهارم بخش (1و2) : بخش 1
ناشر:تهران : گیلنا
کلینیک ریاضی پزشکی
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV1 ‭31109
عنوان :کلینیک ریاضی پزشکی : مشتق
ناشر:ونوس
زیست شناسی
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV4 ‭31099
عنوان :زیست شناسی : ژنتیک مندلی (فصل های 5 تا 8 سال سوم)
ناشر:ونوس
زیست شناسی
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV4 ‭31092
عنوان :زیست شناسی : 10 آزمون
ناشر:ونوس
زیست شناسی
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭AV4 ‭31079
عنوان :زیست شناسی : همایش جمه بندی
ناشر:ونوس
صفحه بعدی